O autorze
W Instytucie Biznesu Rodzinnego wspieramy polskich przedsiębiorców rodzinnych i badaczy zajmujących się tematyką przedsiębiorczości rodzinnej. Tworzymy platformę wymiany wiedzy i doświadczeń wśród przedstawicieli świata biznesu i nauki oraz stymulujemy rozwój przedsiębiorczości wśród młodego pokolenia.

Współpracujemy z właścicielami wiodących polskich przedsiębiorstw rodzinnych, specjalistami wspierającymi ich w strategicznych decyzjach oraz naukowcami skupiających się na badaniach przedsiębiorczości rodzinnej.

Na blogu eksperci Instytutu Biznesu Rodzinnego dzielą się wiedzą i doświadczeniem z zakresu innowacyjnych strategii rozwoju, planowania i wdrażania procesu sukcesji, optymalizacji rozwiązań prawnych i podatkowych, efektywnej komunikacji czy budowania marki firmy rodzinnej.

Prezentujemy tu również wyniki naszych badań oraz zapowiadamy nasze najważniejsze wydarzenia: Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych i konkurs Firma Rodzinna Roku.

Czy faktoring jest formą finansowania czy zabezpieczenia?

Maciej Duszkiewicz, Kierujący Zespołem Sprzedaży w Departamencie Faktoringu i Finansowania Handlu, Bank Millennium
Maciej Duszkiewicz, Kierujący Zespołem Sprzedaży w Departamencie Faktoringu i Finansowania Handlu, Bank Millennium fot. D.Sobieski
Jest właściwie i jednym, i drugim - z jednej strony finansuje bieżącą działalność firmy, z drugiej zabezpiecza ją na wypadek niewypłacalności czy bankructwa kontrahenta.

Jest kilka rodzajów usług faktoringowych, jednak z zasady każdy z nich oferuje przedsiębiorcy praktycznie natychmiastową wypłatę należności z tytułu wystawionych faktur. Niezależnie więc od wybranej opcji, faktoring zapewni firmie szybki dostęp do środków zamrożonych w wierzytelnościach, oferując wypłatę do 100% zaliczki, nawet w ciągu godziny od przekazania faktury do faktora. Firma zyskuje więc pewną płatność już w momencie sprzedaży i może ją przeznaczyć na dowolny cel, nie czekając na środki 30, 60 czy 90 dni.

Co więcej, faktoring jest swoistą hybrydą kilku produktów i usług. To przede wszystkim szybkie finansowanie, rozliczenie i inkaso należności. W ramach usługi faktoringu pełnego to również przejęcie przez bank ryzyka braku płatności kontrahentów, a więc zabezpieczenie dla firmy przed brakiem zapłaty za sprzedane towary lub usługi. Dzięki współpracy banku z firmą ubezpieczeniową przedsiębiorca ma możliwość zgłoszenia do transakcji nie tylko kontrahentów krajowych, ale również zagranicznych, a dokonanie oceny kontrahenta i przyznanie mu limitu faktoringowego nie wymaga przedstawiania jego sprawozdań finansowych. Nie jest również wymagana wcześniejsza współpraca firmy z kontrahentem, co oznacza że może ona zgłosić zarówno tych kontrahentów, z którymi już współpracowała, jak również tych, z którymi dopiero rozpoczyna współpracę. Finansowanie w ramach faktoringu odbywa się w walucie faktury, a więc ogranicza ryzyko kursowe klienta.

Jednym z ważniejszych aspektów korzystania z faktoringu jest to, że praktycznie każdy kontrahent/odbiorca, włączony na listę faktoringową, znacznie lepiej reguluje swoje zobowiązania. Wynika to z występującej w biznesie hierarchii płatności, zgodnie z którą w pierwszej kolejności regulowane są zazwyczaj zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz pracowników, raty kredytów i leasingów oraz bieżące rachunki firmy takie jak czynsz czy media. Dostawcy są na końcu tego zestawienia. Dzięki temu, iż w faktoringu płatności regulowane są na rachunek faktora, dyscyplina płatności zawsze jest lepsza.


Faktoring jest więc dla firmy pakietem korzyści otrzymywanych w ramach jednej umowy z jedną instytucją, w cenie kredytu. Co więcej, skorzystanie z faktoringu nie wymaga od klienta zabezpieczeń, jak w przypadku produktów stricte kredytowych. Faktorowi wystarczą najczęściej miękkie zabezpieczenia w postaci weksla oraz cesji wierzytelności. To sprawia, że faktoring staje się coraz bardziej popularny wśród polskich firm i coraz częściej wykorzystywany w ich bieżącej działalności.

Autor: Maciej Duszkiewicz, Kierujący Zespołem Sprzedaży w Departamencie Faktoringu i Finansowania Handlu, Bank Millennium
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...