O autorze
W Instytucie Biznesu Rodzinnego wspieramy polskich przedsiębiorców rodzinnych i badaczy zajmujących się tematyką przedsiębiorczości rodzinnej. Tworzymy platformę wymiany wiedzy i doświadczeń wśród przedstawicieli świata biznesu i nauki oraz stymulujemy rozwój przedsiębiorczości wśród młodego pokolenia.

Współpracujemy z właścicielami wiodących polskich przedsiębiorstw rodzinnych, specjalistami wspierającymi ich w strategicznych decyzjach oraz naukowcami skupiających się na badaniach przedsiębiorczości rodzinnej.

Na blogu eksperci Instytutu Biznesu Rodzinnego dzielą się wiedzą i doświadczeniem z zakresu innowacyjnych strategii rozwoju, planowania i wdrażania procesu sukcesji, optymalizacji rozwiązań prawnych i podatkowych, efektywnej komunikacji czy budowania marki firmy rodzinnej.

Prezentujemy tu również wyniki naszych badań oraz zapowiadamy nasze najważniejsze wydarzenia: Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych i konkurs Firma Rodzinna Roku.

Jak zarządzać ryzykiem walutowym?

Marcin Serafin, Kierujący Wydziałem Transakcji z Klientami w Departamencie Skarbu Banku Millennium
Marcin Serafin, Kierujący Wydziałem Transakcji z Klientami w Departamencie Skarbu Banku Millennium D.Sobieski
Firmy rodzinne prowadzące wymianę handlową z innymi krajami, w szczególności te, których marża operacyjna oscyluje na granicy kilku punktów procentowych, są w dużym stopniu narażone na ryzyko wahań kursu walutowego. Wahania kursów mogą przyczyniać się do znacznego zmniejszenia zysku firmy, a w skrajnych sytuacjach spowodować straty. Dlatego firmy chętnie korzystają z usług bankowych pomagających w zarządzaniu ryzykiem walutowym.

Najpopularniejsze z nich to transakcje terminowe typu Forward. Alternatywnym produktem, stanowiącym uzupełnienie dla transakcji Forward, są opcje walutowe. To co różni opcje walutowe od transakcji terminowych typu Forward, to niesymetryczny rozkład praw i obowiązków – nabywca opcji nabywa jedynie prawo, z którego skorzysta lub nie. W przypadku transakcji Forward obie strony transakcji są zobowiązane do jej rozliczenia niezależnie od wahań kursu walutowego w przyszłości. Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność opcji walutowych jest ich cena, a obecne kwotowania rynkowe osiągnęły poziomy historycznych minimów z 2008 roku.
Większość banków umożliwia zawieranie transakcji terminowych również poprzez kanały elektroniczne. Korzystając z nich, firmy dokonują transakcji walutowych (w tym terminowych) mając dostęp do cen prosto z rynku międzybankowego nawet dla małych nominałów (od 1000 EUR). W ten sposób przedsiębiorstwa mogą dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację rynkową oraz kupować/sprzedawać waluty w wybranym przez siebie momencie.
Funkcjonowanie elektronicznych platform transakcyjnych opiera się na bardzo prostych zasadach. Przedsiębiorca może samodzielnie, w dowolnym miejscu i czasie, bez pośrednictwa dealera banku, kupować bądź sprzedawać waluty, zawierać transakcje zabezpieczające kurs itp. Zawieranie transakcji przez internet upraszcza i skraca czas operacji, umożliwia osiągnięcie pełnej kontroli nad ich przebiegiem, jak również nad pozycją walutową firmy. Dzięki dostępowi do cen hurtowych minimalizuje też koszty obsługi.

Autor: Marcin Serafin, Kierujący Wydziałem Transakcji z Klientami w Departamencie Skarbu Banku Millennium
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...