O autorze
W Instytucie Biznesu Rodzinnego wspieramy polskich przedsiębiorców rodzinnych i badaczy zajmujących się tematyką przedsiębiorczości rodzinnej. Tworzymy platformę wymiany wiedzy i doświadczeń wśród przedstawicieli świata biznesu i nauki oraz stymulujemy rozwój przedsiębiorczości wśród młodego pokolenia.

Współpracujemy z właścicielami wiodących polskich przedsiębiorstw rodzinnych, specjalistami wspierającymi ich w strategicznych decyzjach oraz naukowcami skupiających się na badaniach przedsiębiorczości rodzinnej.

Na blogu eksperci Instytutu Biznesu Rodzinnego dzielą się wiedzą i doświadczeniem z zakresu innowacyjnych strategii rozwoju, planowania i wdrażania procesu sukcesji, optymalizacji rozwiązań prawnych i podatkowych, efektywnej komunikacji czy budowania marki firmy rodzinnej.

Prezentujemy tu również wyniki naszych badań oraz zapowiadamy nasze najważniejsze wydarzenia: Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych i konkurs Firma Rodzinna Roku.

Fundusze unijne. Jednorazowa wypłata dotacji w leasingu

Katarzyna Milej, Dyrektor Departamentu Zarządzania Produktami, Millennium Leasing
Katarzyna Milej, Dyrektor Departamentu Zarządzania Produktami, Millennium Leasing D. Sobieski
Perspektywa unijna na lata 2014-2020 to nowe możliwości pozyskania dofinansowania planowanych przez przedsiębiorców projektów i inwestycji. Jeszcze przez 3 lata dotacje będą dystrybuowane w ramach programów regionalnych poszczególnych województw, Programu Inteligentny Rozwój oraz Programu Polska Wschodnia. Przewidziano również wsparcie o charakterze pozadotacyjnym – przedsiębiorca otrzymuje korzystniejsze warunki spłaty swoich zobowiązań finansowych w porównaniu z ofertą komercyjną.

Warto przypomnieć nowe regulacje dotyczące finansowania w formie leasingu, które pojawiły się w aktualnej perspektywie unijnej. Przed rokiem 2014 przedsiębiorcy preferowali finansowanie kredytem ze względu na możliwość uzyskania dotacji jednorazowej. Finansowanie leasingiem było rozliczane w ratach. Perspektywa 2014-2020 ujednoliciła zasady wypłat – przedsiębiorcy mają możliwość otrzymania jednorazowej wypłaty środków także w przypadku wyboru leasingu. To rozwiązanie pojawiło się w większości opublikowanych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Mechanizm jest identyczny, jak w przypadku kredytu technologicznego – wystarczy wskazać we wniosku firmę leasingową jako podmiot upoważniony do zakupu przedmiotu finansowania. Dotacje na projekty, które można sfinansować leasingiem, są przeznaczone dla przedsiębiorców i instytucji świadczących usługi w zakresie prac badawczo-rozwojowych, np. na inwestycje w infrastrukturę i innowacyjne usługi. Wsparcie obejmuje projekty, których celem jest rozwój sektora MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów czy usług wpływających na wzrost konkurencyjności. Wspierane są również działania związane z poszerzaniem rynków zbytu lub palety oferowanych produktów, projekty wpisujące się w obszary inteligentnej specjalizacji, oszczędności surowców i energii, polegających na budowie bądź rozbudowie obiektów, maszyn, instalacji i urządzeń. Dotacje można otrzymać także na różne formy informatyzacji przedsiębiorstw, takie jak wprowadzenie elektronicznych systemów zarządzania lub budowania relacji z klientami.

Aby skorzystać z dofinansowania w formie leasingu należy:
1) określić swoje potrzeby inwestycyjne,
2) przeanalizować różne formy dotacji – w tym celu można także skonsultować się
z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich,
3) sprofilować pomysł pod kątem warunków konkursowych,
4) przygotować wniosek wskazujący firmę leasingową jako podmiot upoważniony
do zakupu przedmiotu – warto zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy firm
doradczych specjalizujących się w uzyskiwaniu pozytywnej oceny wniosku,
5) przygotować załączniki do wniosku (w tym promesę leasingową),
6) złożyć wniosek wraz z załącznikami.

Skompletowany wniosek wraz z załącznikami trafia kolejno do oceny formalnej i merytorycznej, po której wydawana jest decyzja o przyznaniu dofinansowania. Ostatnim etapem jest podpisanie umowy, realizacja projektu oraz wypłata środków. Klienci biznesowi mogą skorzystać z pomocy doradców Millennium Leasing, którzy odpowiedzą na pytania dotyczące warunków finansowania oraz przekażą informacje na temat przebiegu procesu aplikacji o dofinansowanie oraz zbliżających się terminów konkursów.


Autor: Katarzyna Milej, Dyrektor Departamentu Zarządzania Produktami, Millennium Leasing
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...