O autorze
W Instytucie Biznesu Rodzinnego wspieramy polskich przedsiębiorców rodzinnych i badaczy zajmujących się tematyką przedsiębiorczości rodzinnej. Tworzymy platformę wymiany wiedzy i doświadczeń wśród przedstawicieli świata biznesu i nauki oraz stymulujemy rozwój przedsiębiorczości wśród młodego pokolenia.

Współpracujemy z właścicielami wiodących polskich przedsiębiorstw rodzinnych, specjalistami wspierającymi ich w strategicznych decyzjach oraz naukowcami skupiających się na badaniach przedsiębiorczości rodzinnej.

Na blogu eksperci Instytutu Biznesu Rodzinnego dzielą się wiedzą i doświadczeniem z zakresu innowacyjnych strategii rozwoju, planowania i wdrażania procesu sukcesji, optymalizacji rozwiązań prawnych i podatkowych, efektywnej komunikacji czy budowania marki firmy rodzinnej.

Prezentujemy tu również wyniki naszych badań oraz zapowiadamy nasze najważniejsze wydarzenia: Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych i konkurs Firma Rodzinna Roku.

Wymiana handlowa z Chinami i rozliczenia w juanach chińskich

Bank Millennium
Chiny są istotnym partnerem handlowym Polski. W ostatnich latach wymiana towarowa z Chinami dynamicznie rośnie - w ciągu ostatnich dziesięciu import z Chin potroił się, podczas gdy eksport wzrósł dwuipółkrotnie. W tej sytuacji kluczowego znaczenia nabierają rozliczenia międzynarodowe.

Firmy rodzinne, prowadzące wymianę handlową z Chinami, mają możliwość rozliczania transakcji, za pośrednictwem banku, bezpośrednio w juanach chińskich (yuan renminbi). Mogą korzystać z pojedynczych usług lub z ich pakietu - rachunku, przelewów zagranicznych, wymiany walutowej, akredytyw i gwarancji.

Wprowadzenie rozliczeń w juanach chińskich pozwala na przekazanie do odbiorcy kwoty przelewu bezpośrednio w tej walucie, bez konieczności przewalutowania do waluty pośredniej, jaką zwykle jest dolar amerykański (USD). Oznacza to zmniejszenie kosztów transakcji, ze względu na brak konieczności wielokrotnego przewalutowania. Doświadczenie pokazuje, że umowa zawarta w walucie lokalnej może być efektywniejsza kosztowo nawet o kilka procent. Ponadto wykorzystanie walut lokalnych w rozliczeniach z kontrahentami pozwala na skrócenie czasu rozliczeń, a tym samym usprawnia zarządzanie płynnością. Ułatwia też wycenę towarów oraz znacznie upraszcza procedury handlowe między stronami kontraktu. To również szansa na uzyskanie przez polskich importerów lepszych cen czy korzystniejszych warunków kontraktów. Zwiększa to konkurencyjność polskich firm.

Klienci Banku Millennium mogą korzystać z kompleksowego pakietu usług rozliczeniowych w juanach chińskich - rachunku płatniczego, wymiany walutowej, przelewów zagranicznych oraz rozwiązań z zakresu finansowania handlu. Przelewy w juanach realizowane są w ramach systemu SWIFT, w standardowym trybie wykonania. Klient może je zlecać w serwisie bankowości internetowej Millenet, gdzie automatycznie weryfikowana jest poprawność kodu SWIFT/BIC/CNAPS, a przelew formatowany zgodnie z wymogami chińskich banków, co zapewnia maksymalną skuteczność rozliczeń. W zakresie rozwiązań finansowania handlu dostępnych w juanach, klienci Banku Millennium mogą korzystać z akredytyw dokumentowych, gwarancji bankowych i regwarancji, a także z realizacji inkasa dokumentowego. Akredytywy importowe i eksportowe oraz gwarancje własne i obce w juanach dostępne są dla klientów również online, w serwisie bankowości internetowej Millenet.


Marta Postek, Dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej w Banku Millennium
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...