O autorze
W Instytucie Biznesu Rodzinnego wspieramy polskich przedsiębiorców rodzinnych i badaczy zajmujących się tematyką przedsiębiorczości rodzinnej. Tworzymy platformę wymiany wiedzy i doświadczeń wśród przedstawicieli świata biznesu i nauki oraz stymulujemy rozwój przedsiębiorczości wśród młodego pokolenia.

Współpracujemy z właścicielami wiodących polskich przedsiębiorstw rodzinnych, specjalistami wspierającymi ich w strategicznych decyzjach oraz naukowcami skupiających się na badaniach przedsiębiorczości rodzinnej.

Na blogu eksperci Instytutu Biznesu Rodzinnego dzielą się wiedzą i doświadczeniem z zakresu innowacyjnych strategii rozwoju, planowania i wdrażania procesu sukcesji, optymalizacji rozwiązań prawnych i podatkowych, efektywnej komunikacji czy budowania marki firmy rodzinnej.

Prezentujemy tu również wyniki naszych badań oraz zapowiadamy nasze najważniejsze wydarzenia: Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych i konkurs Firma Rodzinna Roku.

Gen odpowiedzialności przekazywany wraz z genem przedsiębiorczości? Firma Rodzinna Roku 2016

Statuetka Firmy Rodzinnej Roku 2016
Statuetka Firmy Rodzinnej Roku 2016 Fot. Emblemat - Studio Fotografii
Wyważenie pojęć biznesu i odpowiedzialności społecznej stwarza szanse na zdrowe, wielopokoleniowe przedsiębiorstwo, w którym kolejne pokolenia przejmują odpowiedzialność za swoje firmy, ale też lokalną społeczność pokoleń. – mówiła dr Adrianna Lewandowska, prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, podczas Gali Rozdania Nagród Firma Rodzinna Roku 2016.

Potrzeba działania

Można powiedzieć, że nasza misja społeczna to profesjonalizacja polskiej przedsiębiorczości rodzinnej. Mamy świadomość, że firmy rodzinne to jeden z podstawowych fundamentów gospodarki krajowej i chcemy, by możliwie najlepiej on funkcjonował. Powołaliśmy zespół znakomitych ekspertów, którzy współpracują z nami i naszymi sympatykami. Wydarzenia, które organizujemy są naszą formą odpowiedzialności społecznej – wszystko bowiem „oddajemy” społeczeństwu: poprzez badania, filmy, wywiady, prezentacje i wiele innych, które nieodpłatnie publikujemy w tworzonej na stronie internetowej Bazie Wiedzy. Instytut z roku na rok się rozwija i znajduje nowe drogi i pomysły na wspomaganie przedsiębiorczości rodzinnej. Wciąż podejmujemy kolejne inicjatywy, które spotykają się z zainteresowaniem, co świadczy o potrzebie naszego funkcjonowania. – komentował podczas swojego wystąpienia na III Międzynarodowym Kongresie Firm Rodzinnych Michał Wojewoda, dyrektor operacyjny Instytutu. Widząc potrzebę docenienia i promocji działań polskich firm rodzinnych, które niezwykle często wychodzą z inicjatywą dzielenia się dobrem ze społeczeństwem postanowiliśmy uruchomić Konkurs.

Osiągnięcie harmonii

Balans pomiędzy biznesową skutecznością a społeczną odpowiedzialnością biznesu jest trudny do osiągnięcia. Okazuje się jednak, że w Polsce istnieje wiele firm, które znakomicie potrafią go osiągnąć – są to w szczególności Firmy Rodzinne. Sekret tych przedsiębiorstw przejawia się przede wszystkim w zarządzaniu przez wartości – wartości, które przez lata są krzewione i pielęgnowane w rodzinie biznesowej. Niejednokrotnie Rodziny te nie pozostają obojętne na swoje otoczenie, dobro i rozwój lokalnej społeczności.
Doceniając Firmy Rodzinne, które od lat prowadzą biznes w oparciu o wartości i zaangażowanie społeczne, postanowiliśmy wyróżnić je poprzez nadanie im tytułu Firmy Rodzinnej Roku. Rozpoczynając pierwszą edycję Konkursu spodziewaliśmy się otrzymania zgłoszeń od wielu wspaniałych firm, jednak nie sądziliśmy, że otrzymamy ich aż tyle, i że wybór zwycięzcy będzie tak trudny.

Raben Group – Firma Rodzinna Roku 2016

Grupa Raben jest obecna na rynku europejskim od ponad 85 lat oferując kompleksowe usługi logistyczne. Poszczególne oddziały Grupy zlokalizowane są w 10. krajach Europy. Kapituła doceniła działania przedsiębiorstwa przede wszystkim ze względu na osiągnięcie balansu pomiędzy rozwojem firmy a działaniami na rzecz pracowników i społeczeństwa. Grupa Raben może pochwalić się przeprowadzeniem szkoleń e-learningowych dla ponad 2 tysięcy pracowników z Polski. Organizuje cykliczne sesje dialogowe, czyli spotkania dla lokalnej społeczności, podczas których debatują o tym, co firma mogłaby zmienić w swym otoczeniu, by spełnić oczekiwania i potrzeby mieszkańców. Grupa Raben uruchomiła również wolontariat pracowniczy, który nie tylko mobilizuje pracowników do zachowań prospołecznych, ale również przyczynia się do ich identyfikacji z przedsiębiorstwem i krzewienia wrażliwości oraz działań zgodnych z wartościami Grupy. Dodatkowo, projekt zgłaszany do wolontariatu jest finansowany przez firmę – pracownik sam jest za niego odpowiedzialny, co jeszcze mocniej wiąże go z daną ideą. Projektów Grupy Raben można wymienić wiele, wśród nich znajdują się chociażby Shadowing, czyli „śledzenie” kadry kierowniczej przez studentów, którzy w ten sposób poznają firmę i obowiązki pełnione na danym stanowisku, akcję Transport jest potrzebny, promującą wagę transportu, czy też wszelkie działania podejmowane w firmie mające na celu dbałość o środowisko naturalne (jak wymianę oświetlenia z tradycyjnego na LED, czy też stosowanie dokumentacji w obiegu on-line). Podejmowanych inicjatyw jest wiele i każde z nich realizowane jest sumiennie we wszystkich lokalizacjach w Polsce.

Sądzę, że odpowiedzialność w firmach rodzinnych stanowi podstawę ich funkcjonowania. Chcemy bowiem, aby wartość, którą teraz tworzymy, stała się elementem stabilnego fundamentu pod następne lata – komentuje Ewald Raben, CEO Grupy Raben.


Zofia Kordus
Instytut Biznesu Rodzinnego
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...