Programy unijne szansą na skok rozwojowy firm

Anna Gregorczyk, Dyrektor Departamentu Marketingu Bankowości Przedsiębiorstw Banku Millennium
Anna Gregorczyk, Dyrektor Departamentu Marketingu Bankowości Przedsiębiorstw Banku Millennium Bank Millennium
Warto korzystać z możliwości, jakie dają programy unijne. Z punktu widzenia przedsiębiorcy oznaczać to może skok w rozwoju firmy, a w perspektywie globalnej – kto wie – może nawet innowację z kategorii „disruptive” czyli przełomowych?

Rozwój technologii i jej przyszłe zastosowania są trudne do przewidzenia. To powoduje, że Unia Europejska, pamiętająca konsekwencje niesprostania wyzwaniu, jakie przed machiną legislacyjną postawił rozwój Internetu, nie zamierza dopuścić do sytuacji, w której państwa członkowskie zostaną w tyle za innowacyjnymi gigantami takimi jak Korea Południowa czy USA. Dlatego podejmuje wiele inicjatyw wyprzedzających. Doskonałym przykładem jest propozycja tzw. RoboLaw, obejmująca m.in. regulację dotyczącą utworzenia „elektronicznej” osoby prawnej dla sztucznej inteligencji. Ta futurystyczna wizja może być w przyszłości remedium na nienazwane jeszcze wyzwania technologiczne. Poza ramami prawnymi, istotnym obszarem wsparcia jest nadal finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych ze środków unijnych.Jednym z najpopularniejszych konkursów dla polskich firm z sektora MŚP jest w obecnej perspektywie unijnej kredyt na innowacje technologiczne, który może być jednym z głównych źródeł pozyskania kapitału na wdrożenie innowacji technologicznych (będących wynikiem własnych lub nabywanych prac badawczo rozwojowych). W latach 2014-2020 do przedsiębiorców trafi łącznie 422 mln euro. Podstawową zaletą jest możliwość sfinansowania innowacyjnej inwestycji kredytem, który częściowo zostanie spłacony bezzwrotną dotacją w postaci premii technologicznej z Banku Gospodarstwa Krajowego. Kwota premii technologicznej na jeden projekt wynosi 6 mln zł. Proces obsługi funduszy unijnych i przekazywania ich polskim przedsiębiorcom wspiera od lat wiele banków komercyjnych, w tym Bank Millennium.

Kredyt na innowacje technologiczne

Terminarz: nabór wniosków do 29 marca 2017 r.
Wkład własny: min. 25% wydatków kwalifikowalnych. Wkład własny (w rozumieniu BGK) to środki prywatne oraz kredyty i pożyczki udzielane na warunkach rynkowych, czyli bez powiązania z jakąkolwiek formą pomocy publicznej.

Autor: Anna Gregorczyk, Dyrektor Departamentu Marketingu Bankowości Przedsiębiorstw Banku Millennium
Trwa ładowanie komentarzy...