6 mln zł do wzięcia na innowacje technologiczne

Agnieszka Kucharska,  Kierująca Zespołem produktów i procesu kredytowego bankowości przedsiębiorstw Banku Millennium.
Agnieszka Kucharska, Kierująca Zespołem produktów i procesu kredytowego bankowości przedsiębiorstw Banku Millennium. fot. D. Sobieski
Potencjał innowacyjności polskich firm rodzinnych, i nie tylko, wynika z faktu, że są to nierzadko spółki z jasnym pomysłem na siebie, które coraz częściej kreują rozwiązania rynkowe na światowym poziomie. Odwaga ta znajduje odzwierciedlenie w ekspansji zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Równocześnie firmy rodzinne, dzięki doskonałej znajomości branży, mają cenną umiejętność oddzielania pomysłów o dużym potencjale, od tych które mogą nieść ryzyko porażki. W realizacji projektów korzystają z rozmaitych instrumentów finansowych, w tym ze wsparcia funduszy unijnych, pod warunkiem optymalnego dopasowania do potrzeb inwestycji.

Realizacja projektu, którego celem jest wdrożenie nowego na rynku rozwiązania wiąże się zazwyczaj z podwyższonym ryzykiem. Przedsiębiorcy, co zrozumiałe, ostrożnie podchodzą do inwestowania w nowe i niepewne technologie. Z tego powodu utworzono w Perspektywie Finansowej 2014-2020 takie instrumenty jak kredyt na innowacje technologiczne realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego z udziałem banków komercyjnych, w tym Banku Millennium. Kredyt na innowacje technologiczne jest obecnie jednym z najpopularniejszych konkursów dla firm z sektora MŚP w aktualnej perspektywie unijnej.Dotacja w formie premii technologicznej w wysokości aż do 6 mln zł, spłacająca kapitał kredytu w banku komercyjnym, stanowi swego rodzaju zachętę do podejmowania ryzyka innowacyjnego projektu. Premia technologiczna może pokryć aż do 70% kosztów kwalifikowalnych projektu. Firmy rodzinne bardzo cenią sobie tę możliwość. Widzimy, że szereg przedsiębiorców, który korzystali w poprzedniej Perspektywie z kredytu na innowacje, nadal inwestuje w rozwój. Swojej szansy w tym obszarze szukają firmy z szerokiego spectrum branż. Co istotne, w obecnej perspektywie wdrażać można nie tylko własną innowacyjną technologię, ale również tę zakupioną na rynku. Warunkiem jest uruchomienie produkcji nowych towarów lub oferowanie nowych usług.

Kredyt na innowacje technologiczne
Terminarz: nabór wniosków do 29 marca 2017 r.
Wkład własny: min. 25% wydatków kwalifikowalnych. Wkład własny (w rozumieniu BGK) to środki prywatne oraz kredyty i pożyczki udzielane na warunkach rynkowych, czyli bez powiązania z jakąkolwiek formą pomocy publicznej.

Autor: Agnieszka Kucharska, Kierująca Zespołem produktów i procesu kredytowego bankowości przedsiębiorstw Banku Millennium.
Trwa ładowanie komentarzy...