• Bank Millennium w nowym programie bezpłatnych gwarancji BGK

  Bank Millennium przystąpił do nowego programu Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach którego zaoferuje przedsiębiorcom gwarancje na zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych w złotych, przeznaczonych m.in. na przedsięwzięcia innowacyjne. Gwarancje udzielane będą w ramach Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój”. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Na czym polega faktoring? Etapy transakcji faktoringowej.

  Faktoring to pakiet usług polegający na kompleksowym zarządzaniu wierzytelnościami przedsiębiorstwa. To również wygodna forma finansowania, która umożliwia szybką zamianę należności na gotówkę. Faktoring to nic innego jak przeniesienie nieprzeterminowanych wierzytelności przez dostawcę towarów lub usług (faktoranta) na instytucję finansową (faktora), w zamian za wypłatę środków za tę wierzytelność. Wierzytelności mogą być przedmiotem obrotu, tak jak inne składniki majątku przedsiębiorstwa pod warunkiem, że nie są objęte ograniczeniem zbywalności np. w umowie handlowej zawartej pomiędzy faktorantem i jego kontrahentem. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Jak wygląda mapa innowacyjności Polski?

  Jesteśmy świadkami i uczestnikami wyścigu po innowacyjność na każdym poziomie: globalnym, krajowym i lokalnym. Szeroko rozumiana innowacyjność dotyczy zarówno dużych jak i małych firm, całego kraju jak i poszczególnych regionów. Jak wskazują eksperci Banku Millennium w tegorocznym rankingu „Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów 2017” w czołówce województw o największym potencjale innowacyjności utrzymują się 4 województwa: mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie i pomorskie. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Finansowanie inwestycji leasingiem

  Leasing to nie tylko proste i wygodne źródło finansowania zakupu wszelkiego rodzaju środków transportu. Firmy leasingowe coraz częściej finansują też długoterminowe i złożone inwestycje, także we współpracy z zagranicznymi kontrahentami. Razem z rynkiem dojrzeli też klienci. Od swoich partnerów - banków czy firm leasingowych - oczekują nie tylko dostarczenia środków, ale też konkretnej wiedzy eksperckiej z zakresu strukturyzacji transakcji oraz wsparcia w procesie zakupu np. negocjacji warunków z dostawcami. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Faktoring w firmie rodzinnej. Jak wybrać faktora?

  Rośnie popularność faktoringu wśród przedsiębiorców. Usługą zainteresowani są klienci ze wszystkich segmentów rynku, a kolejni faktorzy obniżają swoje minimalne wymogi w zakresie rocznych obrotów klienta. Jednak właściwie wybrać faktora? Na co uważać podejmując taką decyzję? I przede wszystkim, jakie korzyści dla firmy powinny wynikać z faktoringu. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Narodziny Firmy Rodzinnej. Jak mądrze zaplanować sukcesję i przekazać biznes następcom.

  Najnowsza książka wydana przez Instytut Biznesu Rodzinnego to obszerne kompendium wiedzy na temat firm rodzinnych i sukcesji. Redaktorzy opracowania skupili wokół siebie zespół ekspertów z dziedzin prawa, finansów, psychologii i doradztwa strategicznego. Dzięki temu udało się stworzyć poradnik, w którym przedsiębiorcy, pracownicy i rodziny biznesowe odnajdą informacje skrojone na miarę ich potrzeb. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Jak firmy mogą sobie radzić z ryzykiem walutowym?

  Firmy działające na rynkach międzynarodowych są zwykle narażone na duże wahania kursów walutowych. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Przełomowy moment sukcesji polskiego biznesu. Co druga firma rodzinna w ciągu 5 lat zmieni właściciela.

  18 proc. polskiego PKB wytwarzają firmy rodzinne świadome swojej tożsamości. 57 proc. z nich w ciągu najbliższych pięciu lat czeka największe wyzwanie - sukcesja. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Programy unijne szansą na skok rozwojowy firm

  Warto korzystać z możliwości, jakie dają programy unijne. Z punktu widzenia przedsiębiorcy oznaczać to może skok w rozwoju firmy, a w perspektywie globalnej – kto wie – może nawet innowację z kategorii „disruptive” czyli przełomowych? CZYTAJ WIĘCEJ
 • 6 mln zł do wzięcia na innowacje technologiczne

  Potencjał innowacyjności polskich firm rodzinnych, i nie tylko, wynika z faktu, że są to nierzadko spółki z jasnym pomysłem na siebie, które coraz częściej kreują rozwiązania rynkowe na światowym poziomie. Odwaga ta znajduje odzwierciedlenie w ekspansji zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Równocześnie firmy rodzinne, dzięki doskonałej znajomości branży, mają cenną umiejętność oddzielania pomysłów o dużym potencjale, od tych które mogą nieść ryzyko porażki. W realizacji projektów korzystają z rozmaitych instrumentów finansowych, w tym ze wsparcia funduszy unijnych, pod warunkiem optymalnego dopasowania do potrzeb inwestycji. CZYTAJ WIĘCEJ